Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w naszym Pensjonacie Verona i Życzymy miłego pobytu.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie,
który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

1.    Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
2.    Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
3.    W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 16.00, naliczona zostaje opłata za pół doby.
4.    Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa
terminem rezerwacji pokoju/pokojów.
5.    Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia
zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
6.    W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości
od 30 % ogólnej kwoty zamówienia.
7.    Zaliczka jest zwracana w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
8.    Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej.
9.    Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia z opłat za cały pobyt.
10.  W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobytu nie ulega zmianie.
11.  W przypadku przyjazdu do danego pokoju  mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy
dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.
12.  Jeśli Pensjonat Verona poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, Gość,
który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do
50% ceny wynajmu tego pokoju.
13.  Pensjonat Verona może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył regulamin, wyrządzając szkodę mieniu spółki lub należącemu do Gości lub pracowników,
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości czy funkcjonowanie obiektu.
14.  Pensjonat Verona  świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w administracji.

15.  Pensjonat Verona  ma obowiązek zapewnić:

– Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
– Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu
– Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
– Sprzątanie pokoju wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas obecności Gościa
(w czasie nieobecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie)
– Naprawę sprzętu w terminie 48 h o ile będzie taka możliwość techniczna.
– Wymianę pościeli co 14 dni

16.  Gość Pensjonatu Verona  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia  powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
17.  Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
18.  Prosimy o zamykanie wejścia do obiektu na klucz. Gości korzystających z parkingu prosimy
o zamykanie na noc bramy wjazdowej na teren posesji.
19.  Przed opuszczeniem pokoju lub ułożeniem się do snu prosimy Gości o:

– zamknięcie kranów instalacji wodociągowej w łazience,
– zamknięcie okna lub unieruchomienie w taki sposób aby zapobiec wybiciu szyby podczas wiatru lub burzy,
– wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie, telewizor).

20.  W Pensjonacie Verona obowiązuje CAŁKOWITY  ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW – TYTONIU
oraz nieużywanie otwartego ognia na terenie całego obiektu   (w szczególności w pokojach).
Za nie przestrzeganie zakazu zostanie naliczona opłata w wysokości 500 złotych
21.  Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie drzwi , wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.
22.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek
elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
23.  Zwierzęta mogą przebywać na terenie Pensjonatu Verona  tylko za zgodą właściciela obiektu.
24.  Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach.
25.  Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz  nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy
na terenie całego obiektu . Opłata za zagubienie kluczy wynosi 100 złotych.
26.  Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub
z winy ich podopiecznych.
27.  W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według
aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem,
montażem zniszczonych przedmiotów.
28.  Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju  przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane
na wskazany przez Gościa adres na jego koszt
29.  W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pensjonat Verona
przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu
przedmioty te przejdą na własność Pensjonatu Verona.
31.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym
przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności  i bezpieczeństwo korzystania.
32.  Parking na terenie obiektu  jest przeznaczony tylko dla naszych Gości.
Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony.
33.  Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się. .
34.  Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.
35.  Osoby nie zameldowane w Pensjonacie Verona  mogą gościnnie przebywać w pokoju do godziny 22:00.
36.  W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie
właściciela obiektu.

37.  Właścicielem Obiektu Pensjonat Verona jest:
Firma Golden Mayer Sp. z.o.o
58-305 Wałbrzych ul. Kani 10/26
Osoby reprezentujące Firm:
Prezes:         Szymon Mayer            tel. 503 129 776
Wiceprezes: Izabela Lagelbauer      tel. 665 347 757

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość  regulaminu
nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili
wpłacenia zaliczki lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zaliczka nie była wymagana.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.

Życzymy miłego i spokojnego pobyty w Pensjonacie Verona